vreemde talen

VREEMDE TALEN


Duits, Frans en Engels zijn de vreemde talen die het meest aan bod komen.

Frans en Engels zijn vakken binnen het lesrooster vanaf de eerste klas.

Duits komt vrij veel voor tijdens het zingen: er is een uitgebreide Duitse liederenschat waaruit geput wordt.

Spaans, Italiaans en andere vreemde talen komen soms aan bod bij het tellen of bij het opzeggen van het alfabet of sporadisch een lied of een gedicht.


Het pinksterfeest is in Rinkrank ook een talenfeest. Elk jaar wordt er tijdens het feest een verhaal verteld in een vreemde taal, zo mogelijk door een native speaker.


De opbouw van een les in vreemde talen kan er zo uitzien: 

https://www.cielen.eu/lesschema-frans-engels-vreemde-talen.htm