Vernieuwende pedagogische inzichten
Frans
op internet in deze site 

FRANS


In de kleuterklas kan er al eens een Frans lied klinken


Vanaf de eerste klas worden er lessen Frans gegeven. Elke week 2 uur. Of 4 keer per week als het in periodes van 1 of 2 weken gebeurt.


Vanaf klas 5 zijn er 2 lessen Frans per week voorzien in het leerplan. Deze lessen kunnen ook gespreid worden over 4 keer een half lesuur per week, wat gunstiger is voor het leren van de taal.


Inhoud van de lessen:

liederen

gedichten, spreuken, rijmpjes, tongtwisters

leesteksten

vanaf de 4e klas wordt er ook methodisch gewerkt met handboeken.