Bas Kunstler tekent

BAS KUNSTLER TEKENT

Op deze pagina vind je aanzetten van teksten en illustraties bestemd voor het nog te verschijnen boek Bas Kunstler tekent


VORMTEKENEN

VORMTEKENEN EERSTE KLAS

Tekst en voorbeelden vind je hier

Vormtekeningen waaruit het verbonden schrift ontstaat vind je niet op deze pagina maar kun je raadplegen via deze linken: 

https://www.cielen.eu/bas-kunstler-schrijft-van-rechten-en-krommen-tot-friezen-blz-24-34.pdf

https://www.cielen.eu/bas-kunstler-schrijft-friezen-worden-letters-blz-35-40.pdf

https://www.cielen.eu/bas-kunstler-schrijft-van-letters-tot-verbonden-schrift-41-56.pdf

Hieronder vind je de voorbeelden met de mogelijkheid om erop in te zoomen. 

Sommige tekeningen zijn ook geschikt voor tweede en derde klas.  

VOORBEELDEN 

Klik op de tekeningen om ze op ware grootte te zien. Je kunt ze ook downloaden. 

1. SYMMETRIE MET 1 LIJN. Er ontstaat geen binnenvlak. Links en rechts staan los van elkaar. Bij de afwerking kan de (gele) middellijn blijven staan of ze mag verdwijnen (uitgommen).

2. SYMMETRIE MET 1 LIJN. Er ontstaat een binnenvlak. Links en rechts komen tegen elkaar, bij de afwerking mag de (gele) middellijn verdwijnen (uitgommen). 


3. SYMMETRIE

Nu en dan kun je ter afwisseling de opgave aan de rechterkant van de symmetrielijn tekenen. De kinderen vullen dan de linkerkant aan. Hieronder enkele voorbeelden. 

4. SYMMETRIE: De opgave kan over de symmetrieas gaan:

5. SYMMETRIE MET 2 LIJNEN. Er kunnen herkenbare letters en figuren ontstaan, al is dit niet per se nodig. 

6. SYMMETRIE MET LUSSEN

Uitleg + een voorbeeld van een mogelijke afwerking in kleur, zie:

https://www.cielen.eu/vormtekenen-eerste-klas.htm

7. SPIEGELING. Er ontstaat geen binnenvlak. De tekeningen bovenaan en onderaan komen niet tegen de middellijn. De gele middellijn mag blijven staan, maar kan ook verdwijnen (uitgommen).  

8. SPIEGELING. Er ontstaat een binnenvlak. De tekeningen bovenaan en onderaan komen tegen elkaar; bij de afwerking mag de (gele) middellijn verdwijnen (uitgommen). 

9. SPIEGELING. De opgave kan ook onder de middellijn staan. 

10. SPIEGELING. De opgave kan deels boven, deels onder de middellijn staan. 

11. VIERZIJDIGE SYMMETRIE

12. APPLICATIES

Bij de opgave zeg je niet vooraf welk voorwerp de figuur voorstelt. De kinderen ontdekken dit zelf tijdens het tekenen. Als ze het niet vinden, kun je met enkele hints aangeven om welk voorwerp het gaat. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VORMTEKENEN TWEEDE KLAS

Tekst en voorbeelden vind je hier. 

Hieronder vind je de voorbeelden (grote afbeeldingen zijn nog niet beschikbaar))

Sommige tekeningen zijn ook geschikt voor de derde klas.  

VOORBEELDEN 

Klik op de tekeningen om ze op ware grootte te zien. Je kunt ze ook downloaden. 

1. SYMMETRIE MET 1 LIJN. Er ontstaat een binnenvlak. Bij de afwerking laat je de middellijn verdwijnen (wissen).

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

2. SYMMETRIE MET DE OPGAVE AAN DE RECHTERKANT VAN DE MIDDELLIJN

Nu en dan kun je ter afwisseling de opgave aan de rechterkant van de symmetrielijn tekenen. De kinderen vullen dan de linkerkant aan. Hieronder enkele voorbeelden.

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

3. SYMMETRIE MET DUBBELE LIJN

Bij deze opgaven kun je spelen met symmetrische lettervormen en kun je letters (af en toe) vanuit spiegelbeeld omzetten naar normaal beeld (zoals de letter R hieronder bij de voorbeelden) of andersom (zoals het cijfer 6 en de letter G hieronder).

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

4. SYMMETRIE MET LUSSEN

Bij deze opgaven is er wat aandacht nodig bij de afwerking. De tekening + spiegeling laat je in één kleur afwerken. De tweede kleur volgt echter niet de lijn bij het snijden (kruisen) en snijdt dus niet.

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

5. SPIEGELING MET 1 LIJN

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

5. SPIEGELING MET LUSSEN

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm


6. SPIEGELING MET STAPELEN

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm


7. SPIEGELING MET OPGAVE ONDER DE SPIEGELINGSAS

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

7. SPIEGELING MET OPGAVE BOVEN EN ONDER DE SPIEGELINGSAS

De voorbeelden 1 - 4 zijn overgenomen uit de eerste klas, maar kunnen ook in de tweede klas gebruikt worden.

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

8. SPIEGELING OVER DE HELE BREEDTE VAN HET BLAD

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm


9. SPIEGELING KAN SYMMETRIE WORDEN EN VICE VERSA

Kantel je de symmetrieoefeningen 90 graden naar links of naar rechts dan krijg je een spiegeloefening. Zo kun je ook van een spiegeloefening een symmetrieoefening maken. Meestal hebben de kinderen niet onmiddellijk door dat ze een symmetrieoefening die ze eerder gemaakt hebben, de volgende les of later als spiegeloefening maken. Je hoeft hun dat ook niet te vertellen.

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm


10. VIERZIJDIGE SYMMETRIE

Zie ook: https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

12. WENTELINGEN

Zie het voorbeeld op:

https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

Meer voorbeelden vind je bij het vormtekenen van de derde klas. 

13. MANDALA'S

Zie de uitleg op https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm


14. NATUURLIJKE VORMEN

Bladvormen en dergelijke. 

Zie de voorbeelden op https://www.cielen.eu/vormtekenen-tweede-klas.htm

(laatste alinea op die pagina = extra voorbeelden vierzijdige symmetrie). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VORMTEKENEN DERDE KLAS

Tekst en voorbeelden vind je hier. 

Hieronder vind je de voorbeelden. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave (nog niet allemaal beschikbaar).

Sommige tekeningen zijn ook geschikt voor tweede en vierde klas.  

Van opgave tot afwerking (een voorbeeld)

Met 1, 2 of meer lijnen

Symmetrieopgave in een cirkel

Drievoudige symmetrie

Viervoudige symmetrie

LUSSEN (rond en hoekig)

LEMNISCATEN (rond en hoekig)

GOLVEN (rond en hoekig)

Spiegeling met 1 lijn

Spiegeling met 2 lijnen

Spiegeling met 3 lijnen

Spiegeling met 4 lijnen

Spiegeling met 5 lijnen

Omgekeerd spiegelen

Spiegelen met de opgave onder de lijn

Spiegelen over de hele breedte van het blad

Driepuntige ster

Vierpuntige ster

Vijfpuntige ster

Zespuntige ster

Zevenpuntige ster

Achtpuntige ster

Negenpuntige ster

Tienpuntige ster

Twaalfpuntige ster

Driehoeken

Rechthoeken

Ruiten

Parallellogrammen


Trapeziums

Vliegers

Drievoudige wenteling

Links = de opgave, rechts de volledige wenteling

Viervoudige wenteling + symmetrie

linkse figuur = afwerking als symmetrie. 

Middelste figuur = de opgave zoals je ze op het bord zet. 

De rechtse figuur = afwerking als wenteling 

Vijfvoudige wenteling

Zesvoudige wenteling

Links = afwerking als symmetrie

Midden = opgave

Rechts = afwerking als wenteling

Zesvoudige wenteling (4 opgaven)

Links = opgave, rechts = afwerking als wenteling

Zevenvoudige wenteling

Achtvoudige wenteling + symmetrie

Negenvoudige wenteling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VORMTEKENEN VIERDE KLAS

Nog niet beschikbaar op deze pagina 

Je kunt wel al info vinden op: 

https://www.cielen.eu/vormtekenen-vierde-klas-knoop-en-vlechtvormen-02-januari-2010.pdf

https://www.cielen.eu/didactiek-vormtekenen.htm


Je kunt ook een keuze maken uit de vormtekeningen van de derde klas. Als je kleine wijzigingen aanbrengt in de symmetrieopgaven en wentelingen heb je snel nieuwe vormtekeningen voor de vierde klas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VORMTEKENEN VIJFDE KLAS

Nog niet beschikbaar op deze pagina 

Je kunt wel al info vinden op: 

https://www.cielen.eu/vormtekenen-5e-klas-griekse-meanders.pdf

https://www.cielen.eu/vormtekenen-5e-klas-zuilen-symmetrie.pdf

https://www.cielen.eu/vormtekenen-5e-6e-klas-indische-vormen.pdf

https://www.cielen.eu/didactiek-vormtekenen.htm


Je kunt ook een keuze maken uit de vormtekeningen van de derde klas. Als je kleine wijzigingen aanbrengt in de symmetrieopgaven en wentelingen heb je snel nieuwe vormtekeningen voor de vijfde klas.


De oefeningen van de derde klas waarin je de vlakke meetkundige figuren ontdekt in zeshoek/zesster maak je in de vijfde klas in de lessen meetkunde met passer en lat. Je vervolledigt de opgaven nu door ook het vierkant te laten ontdekken. Ook de stervormen bij de opgaven van de derde klas kun je nu met passer en lat laten maken en afwerken als vlechtvormen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VORMTEKENEN ZESDE KLAS

Nog niet beschikbaar op deze pagina 

Je kunt wel al info vinden op: 

https://www.cielen.eu/vormtekenen-5e-6e-klas-indische-vormen.pdf

https://www.cielen.eu/didactiek-vormtekenen.htm


In de zesde klas kunnen meetkunde en vormtekenen deels samenvallen door meetkundige opgaven af te werken als vormtekeningen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKENEN VAN VERHALEN

ILLUSTRATIEF TEKENEN