rekenen
op internet in deze site 

REKENEN

Hoewel je de inhouden van de wiskunde in aparte periodes aanbiedt, heb je een voortdurende aandacht voor het gebruik ervan in andere lessen en periodes. De mogelijkheden tot beweging (o.a. ritmiek) en het aanwenden van kunstzinnige elementen gebruik je uitvoerig.


KLEUTERSCHOOL

's Morgens na de begroeting door de kleuterleidster zitten de kleuters in een kring en tellen hoeveel kinderen er zijn. Daaropvolgend:  'Hoeveel kinderen ontbreken er?' vraagt de kleuterleidster. Zo gaat men elke dag met rekenen om: tellen en rekenen. Dat gebeurt ook op vele andere momenten van de dag, onder andere tijdens het vrije spel (hoeveel kussens mogen we nemen? Hoeveel blokken mogen we gebruiken? Enz..), aan tafel bij het delen van fruit, bij verjaardagen van de kleuters of van de kleuterleidster. Elk moment om het rekenen te stimuleren wordt gebruikt. Begrippen als groter dan, meer dan, evenveel als, enz. zal men voortdurend oefenen.


LAGERE SCHOOL

Overzicht rekenen 1e, 2e en 3e klas met voorbeelden en linken

rekenen 1e klas Steinerschool Antwerpen 2012

Eerste klas:

De getalbeelden tot 12 vanuit beweging, ritmiek, voorwerpen en tekeningen verkennen en oefenen. Het kunstzinnige element is overduidelijk aanwezig. Vanaf het tweede trimester de getallenrij uitbreiden tot 24 of verder.

Vanaf het begin - vooral al doende - oefenen op de vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Verdelen komt eerst: vanuit het geheel naar de delen of : ik heb zoveel en moet dat verdelen aan die en die.

Samenvoegen komt daarna: die heeft zoveel en die heeft zoveel, hoeveel hebben ze samen?

Het verschil zien tussen hoeveelheden leidt tot aftrekken.

Vermenigvuldigen komt tot stand als een verkorte optelling, maar ook als een ritmisch proces of het zien van geordende hoeveelheden.

De maaltafel van 2 wordt volledig leren, de maaltafels  van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 gedeeltelijk.

Veel rekenverhaaltjes.

www.cielen.eu/eerste-klas-info-2016-08-05.pdf

rekenen-in-de-1e-klas-2016.pdf


Tweede klas:

De getallenrij breidt uit tot 100.

Het honderdveld in alle mogelijke richtingen verkennen en oefenen.

De vier hoofdbewerkingen intensief oefenen. In de opgaven zit steeds een 'tweede niveau' dat de kinderen leert om met meer aandacht naar de getallen te kijken.

De kinderen werken veel met materialen en leren opgaven met grotere getallen op te lossen in analogie met eenvoudigere opgaven.

Het aanleren van de tafels van vermenigvuldiging en deling, met ritmische en plastische ondersteuning, is de hoofdbrok in deze klas. 

Veel rekenverhalen en rekendictees.

Aanzet tot het cijferen (derde trimester).

            Maal- en deeltafel van 7, lesvoorbereiding - PDF

            Maal- en deeltafel van 8, lesvoorbereiding - PDF


Derde klas:

De getallenrij breidt uit tot 1000 en verder.

Hoofdrekenen dagelijks oefenen. Met ook hier weer een 'tweede niveau' in de opgaven.

De tafels van vermenigvuldiging en deling moeten stilaan door en door gekend zijn.

Getallen ontleden in eenheden, tientallen, honderdtallen ...

De tafeldokter (onderzoek van de tafels van vermenigvuldiging in voorbereiding op staartdelingen).

Het cijferrekenen vangt aan in de vier hoofdbewerkingen. Vooral optellen en aftrekken, maar ook eenvoudige trapvermenigvuldigingen en staartdelingen.

Breuken: kennismaking met de breuken door het leren verdelen van grootheden. Cirkels, vlakke vormen en lijnen verdelen. De stambreuken afleiden uit de verdelingen. Het belangrijkste element hierbij is toch dat de kinderen leren hoe ze moeten verdelen in 4, in 8, in 12, in 15, in 16 enz... Dit is een toepassing op het kennen van de tafels.

de kilo-standaard

Metend rekenen.

Veel rekenverhalen en rekendictees.
Vierde klas:

Hoofdrekenen en cijferrekenen in de vier hoofdbewerkingen. Vooral trapvermenigvuldigingen en staartdelingen.

De breuken zijn nu het belangrijkste onderdeel van de wiskunde. Alle aspecten van breukenbewerkingen komen aan bod.  Het kunstzinnige is hierbij een grote ondersteuning.

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud.

Metend rekenen.

Veel rekenverhalen en rekendictees.


Vijfde klas:

Hoofdrekenen en cijferrekenen in de vier hoofdbewerkingen.

Alle breukenbewerkingen met uitbreiding naar stapel- en kettingbreuken.

Deelbaarheid van getallen.

Priemgetallen

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud als toepassing op deelbaarheid en priemgetallen.

Het tweetallig getallensysteem.

Historische wiskunde: rekenen zoals de Egyptenaren in de oudheid.

Diverse rekenvondsten, rekentrucjes en rekenspelletjes.

Bekende wiskundigen

Meetkunde


Zesde klas:

Hoofdrekenen en cijferrekenen in de vier hoofdbewerkingen.

Alle breukenbewerkingen met uitbreiding naar stapelbreuken.

Procent- en renteberekening.

Historische wiskunde: gulden snede, Fibonacci, De combinatiedriehoek van Pascal e.a.

Diverse getallenrijen.

Kunstzinnig onderzoek van de tafels van vermenigvuldiging.

Meetkunde

Construeren en omtrek en oppervlakte berekenen van de regelmatige vlakke figuren: vierkant, rechthoek, parallellogram, ruit, driehoek, trapezium, cirkel.

Construeren en omtrek, oppervlakte en inhoud berekenen van de regelmatige volumes: kubus, balk en alle andere parallellepipeda; cilinder, kegel, piramide, bol.In het vak rekenen is er heel wat mogelijk op kunstzinnig vlak.


Welke kunstzinnige elementen komen aan bod?


Ritmiek

Tellen is de basis van het rekenen. Dat tellen kan ritmisch verlopen en daardoor aansluiten bij de tafels van vermenigvuldiging. Een voorbeeld: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ...   of  1-2-3   -   4-5-6   -   7-8-9   -   10...  Hierbij klappen en/of stappen de kinderen. De tekeningen die je bij de maal- en deeltafels kunt maken, kun je ook laten stappen in de ritmieklessen. Er zijn ook enkele gedichten die rond getalbeelden zijn gemaakt en die je in de ritmieklessen kunt gebruiken. Veel concentratieoefeningen zijn gebaseerd op ritmisch tellen.


Dans

Bij het aanleren van dansen moet je heel wat tellen. Daarbij heb je ook nog de verschillende maatsoorten: een tweetelmaat, een drietelmaat, een viertelmaat.


Tekenen

Enkele voorbeelden uit de verschillende klassen van de lagere school:


Eerste klas: de eerste kennismaking met rekenen zijn de getalbeelden. Die laat je met tekeningen en figuren ontdekken en oefenen. Een tweetal reeksen getalbeelden laat je als vaste beelden oefenen: die van de speelkaarten en van de dobbelstenen of dominostenen. De eerste rekenopdrachten binnen de vier hoofdbewerkingen laat je ook steeds tekenen en combineren met cijfers. 


Tweede klas: de tafels van vermenigvuldiging krijgen  een kunstzinnige invulling door het tekenen van stervormen die bij elke tafel anders zijn. Breuken als 1/2, 1/4 en 1/3 kun je laten ontdekken. 


Derde klas: in deze klas geef je een periode breuken. De kinderen leren de stambreuken door te verdelen. Cirkels verdelen, vlakke figuren en lijnstukken verdelen. De aparte stukken worden als stambreuk benoemd. Alle opgaven laten maken met pannenkoeken, taart, cake, snoep enz.) en vooral tekenen.


Vierde klas: de breukenbewerkingen al tekenend (uitvoerig!) verkennen en oefenen.


Vijfde klas: kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler kunnen perfect in mooie, schematische tekeningen worden gegoten. Het tweetallig getalstelsel is een goede aanleiding om te tekenen. Om de Griekse meandervormen in het vormtekenen te maken moet er geteld worden.


Zesde klas: in de periode wiskunde kun je de tafels van vermenigvuldiging aan een kunstzinnig onderzoek onderwerpen en al tekenend zichtbaar maken. De getallenrij van Fibonacci al tekenend vinden. De combinatiedriehoek van Pascal is ook een tekenopgave. In meetkunde gaan teken- en rekenwerk voortdurend hand in hand.Muziek

Het kunstzinnige vak dat een speciale band heeft met wiskunde. Ritme en vooral maat vergen enige wiskundige kennis. Daarom is muziek ook prominent aanwezig bij het rekenen.


Er bestaan ook enkele liederen die in de eerste, tweede en derde klas als illustratie kunnen dienen bij het aanvankelijk rekenonderwijs. Het zijn de stapelliederen die een tekst hebben gebaseerd op getallen en getalbeelden. Bijvoorbeeld: "Eén wil ik zingen, groen, groene hazelaar".
rekenen-in-de-1e-klas-2016.pdf


Overzicht rekenen 1e, 2e en 3e klas met voorbeelden en linken (2019). pdf


Zo schrijf je het cijfer 1

Zo schrijf je het cijfer 2

Zo schrijf je het cijfer 3

Zo schrijf je het cijfer 4

Zo schrijf je het cijfer 5

Zo schrijf je het cijfer 6

Zo schrijf je het cijfer 7 met dwarsstreepje

Zo schrijf je het cijfer 7 zonder dwarsstreepje

Zo schrijf je het cijfer 8 van midden naar links boven

Zo schrijf je het cijfer 8 van midden naar links onder

Zo schrijf je het cijfer 8 bovenaan beginnen

Zo schrijf je het cijfer 9

Zo schrijf je het cijfer 0


Rekenen eerste klas: enkele voorbeelden van periodevoorbereidingen voorzien van opmerkingen, commentaar, uitleg en voorbeelden. Augustus 2016.

rekenen-1e-klas-1e-rekenperiode-MM.pdf


bespreking-1e-klas-1e-rekenperiode-MM.pdf


www.cielen.eu/eerste-klas-info-2016-08-05.pdf


Rekenen 1e en 2e klas online oefenen met Teach2000


Rinkrankrekenen


Rinkrankwiskunde


Twaalftallig versus tientallig - PDF


Leerplan wiskunde steinerpedagogie - PDF


Leerlijnen wiskunde steinerscholen in tabelvorm - PDF


Beknopte leerlijnen 1e leerjaar - PDF


Jaarplanning voormiddagperiodes Rinkrank 2004-2005 - PDF


Wiskunde in 1e, 2e en 3e klas (lezing) - PDF


Dagelijkse herhaling (wiskunde, taal e.a.)


Dagelijkse mondelinge herhaling (wiskunde, taal e.a.) - PDF


Rekenen 1e klas: uitgangspunten en inhoud - PDF


Rekenen 2e klas: inhoud - PDF


Maaltafel van 2: telmateriaal bouten - JPG


Maaltafel van 3: telmateriaal schroefhaken -JPG


Maaltafel van 4: telmateriaal stalen wandhaken - JPG


Maaltafel van 6: telmateriaal kaderhaakjes - JPG


Maaltafel van 6 - telmateriaal-cluster van appelen - JPG


Maaltafel van 6: telmateriaal vliegen (6 poten) - PDF


Maaltafel van 7: telmateriaal carosserierondellen - JPG


Maaltafel van 7: telmateriaal kapstokken - JPG


Maaltafel van 7: pillen per 7 verpakt - JPG


Maaltafel van 8: telmateriaal schroefduimen - JPG


Maaltafel van 8: telmateriaal puntduimen - JPG


Maaltafel van 8: telmateriaal schroefhaken - JPG


Maaltafel van 8: potloden per 8 verpakt - JPG


Maaltafel van 9: telmateriaal metaalschroeven - JPG


Maal- en deeltafel van 7, lesvoorbereiding - PDF


Maal- en deeltafel van 8, lesvoorbereiding - PDF


Multiplicatief uithoudingsvermogen van een getal - PDF


Rekenen 3e klas: inhoud - PDF


Breukenperiode 3e klas met eindtermen - PDF


Cijferend vermenigvuldigen (trapvermenigvuldiging) - PDF


De staartdeling aanleren in de 3e klas - PDF


Metend rekenen 3e klas - PDF


Wiskunde eindtermen met uitleg - 3e klas - PDF


Deelvierkant 3e-4e klas - PDF


Rekenperiode wiskunde 4e klas De Wingerd 2010


Rekenperiode oktober 2009 combinatieklas 4-5-6 in Steinerschool Ieper

Wiskunde in klassen 4-5-6 (lezing) - PDF


Enkele herhalingsopdrachten 4e klas


De Egyptische vermenigvuldiging (5e of 6e klas)


De Egyptische deling (5e of 6e klas)


Regels van deelbaarheid. KGV en GGD - PDF


Deelbaarheid door 8 - PDF


Deelbaarheid door 8, nieuwe eenvoudige werkwijze - pdf


Deelbaarheid door 7 (en 11 en 13) - PDF


Deelbaarheid door 7. vier werkwijzen - pdf


Deelbaarheid door 11 en 13 - pdf


Het getal 100 (als inleiding op procentrekenen) - PDF


Steiner over wiskunde met commentaar van LC.


Combinatiedriehoek van Pascal met getallen 17 rijen


Combinatiedriehoek van Pascal zonder getallen 17 rijen


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 2


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 3


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 4


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 5


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 6


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 7


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 8


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 9


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 10


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 11


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 12


Combinatiedriehoek van Pascal driehoeksgetallen


Combinatiedriehoek van Pascal viervlaksgetallen


Combinatiedriehoek van Pascal vierkantsgetallen


Combinatiedriehoek van Pascal fibonaccigetallen


Combinatiedriehoek van Pascal binaire getallen


Combinatiedriehoek van Pascal natuurlijke getallen


Rekenen leer je sneller in de turnzaal


Maal- en deeltafels: hoe verwerven kinderen inzicht in de tafels en hoe kun je de tafels en de getallenrijen oefenen? pdf


Wiskunde, procentberekening. Hoeveel % zit er in een bedrag? pdf