kunstzinnige vakken
op internet in deze site 


KUNSTZINNIGE VAKKEN


In goed onderwijs zijn alle vakken doordrongen van kunstzinnige activiteiten. In taal en rekenen zijn tal van kunstzinnige activiteiten mogelijk. Maar ook lichamelijke opvoeding en sport hebben kunstzinnige aspecten. Denk aan dans, volksdans, ballet.


De kunstzinnige vakken die in de basisschool aan bod komen zijn:

boetseren (bijenwas, klei, plasticine)

dans (kinderdans, volksdans)

muziek (zang, blokfluit, slagwerk, andere instrumenten, koor, orkest)

schilderen (waterverf, olieverf, acrylverf)

tekenen (uit eigen verbeelding en naar waarneming)

toneel

vormtekenen (rechte en gebogen lijnvormen, symmetrie, spiegeling, design, sierkunst)

"Diverse kunstcritici hebben geprobeerd te beschrijven wat het belang is van kunst, maar hun conlusies komen erop neer dat het zou kunnen dat het misschien weleens gebeurd is dat kunst wellicht enige impact heeft op de wereld. Nou, ik kan zo een aantal kunstprojecten noemen die belangrijke veranderingen hebben teweeggebracht. Kunst is hoe dan ook activistisch omdat het een interventie op de norm is. Kijken naar kunst geeft een prettig soort oplawaai en maakt daarmee slimmer én gelukkiger, daarvan ben ik overtuigd." TINKEBELL. in Onze Taal, maandblad van het Genootschap Onze Taal, november 2019.