creatief schrijven
op internet in deze site 


CREATIEF SCHRIJVEN


Creatief schrijven of stellen (opstel) begint al vroeg in de eerste klas. Zodra de kinderen het gebonden schrift (lopend schrift) beheersen, krijgen ze regelmatig een opdracht creatief schrijven.


Regelmatig wil zeggen: bijna dagelijks en gedurende enkele periodes zelfs dagelijks.


De opdrachten zijn gevarieerd:

op basis van een verteld verhaal.

na een voorleessessie (vervolgverhaal)

na een activiteit (klasuitstap enz.)

over een schoolfeest

over een gebeurtenis

over de leerstof (vooral in w.o.)

over een waarneming (waarbij zowel  zien, horen, voelen, proeven en ruiken aan bod komen).


De schrijfopdracht duurt 10 à 15 minuten per keer.


De kinderen schrijven de tekst, de leerkracht kijkt na, corrigeert en tikt de tekst over of laat de tekst door het kind overtikken.


Op het einde van de week - als alle teksten van die week verzameld, gecorrigeerd en overgetikt zijn - geeft de leerkracht de tekst aan het kind. Het kind zorgt voor een passende illustratie bij de tekst.


Het kind leest de tekst (na oefenen) voor.


Door de vele korte stelopdrachten leert het kind zich goed uit te drukken in een geschreven tekst en leert het snel de correcte spelling. Aanvankelijk schrijven de meeste kinderen vrij fonetisch, maar dankzij de dagelijkse correcties en de wekelijkse leesopdrachten krijgen de kinderen oog voor de correcte spelling. Het gebruik van woordpakketten is daardoor overbodig.


Deze korte schrijfopdrachten gebeuren in alle klassen van de lagere school.


Het creatief schrijven wordt dankzij de vele opdrachten ook een kunstzinnige activiteit.