De Wingerd

DE WINGERD ACTUEEL


Kind mogen zijn om vrij mens te worden staat er sinds enkele jaren onder het logo van Steinerschool de Wingerd. 


Hoe hol kan een leuze klinken? 


Over dat kind mogen zijn, heb ik alvast mijn bedenkingen, als ik van ouders verneem hoe hun kind op deze school behandeld wordt. Rapport na rapport staat er bij een kind dat het extra ondersteuning nodig heeft. Maar na 4 jaar lagere school is er nog niets gebeurd wat die extra ondersteuning betreft en weten de ouders nog steeds niet - zelfs na ettelijke gesprekken met leerkracht, zorgleerkracht en directie - welke maatregelen de school neemt om die extra ondersteuning te bieden. Dit is blijkbaar wat De Wingerd verstaat onder kind mogen zijn: laat het maar wat aanmodderen. 


Over het om vrij mens te worden wil ik het liever niet hebben, want geen enkele school en geen enkele opvoedingsmethode kan dit garanderen. 


Mei 2021: een kind in de eerste klas schrijft lopend schrift (verbonden schrift). De leerkracht reageert daarop en zegt tegen het kind dat het dit niet mag doen, want in de eerste klas mogen de kinderen alleen de kapitalen schrijven.

Is dat zo? Mogen de kinderen in de eerste klas in een steinerschool alleen kapitalen schrijven? Steiner heeft dat in elk geval zo niet bedoeld toen hij in 1919 de eerste Waldorfschool van pedagogische en didactische adviezen voorzag. Hij gaf aan dat de kapitalen van het Latijnse schrift (ons hedendaags schrift) beeldwaarde hadden en raadde daarom aan met deze letters te beginnen. Maar tegelijk leerden de kinderen in de eerste klas de andere letterbeelden: onderkast (kleine blokletter), verbonden schrift (hoofdletters en kleine letters) en ook nog de vier lettertypes van het Duitse schrift (Fraktur en Sütterlin). Meer hierover vind je op https://www.cielen.eu/leren-lezen-schrijven-duits-of-latijns-lettertype-steiner.pdf

Steiner heeft de kinderen nooit verboden om het verbonden schrift te schrijven. Helaas doen sommige volgelingen dat nu dus wel. Of hoe goed bedoelde didactische hulpmiddelen kunnen uitmonden in geboden en verboden. 


Kind mogen zijn? 

Krijgen kinderen die nood hebben aan méér dan wat in de klassen doorgaans aangeboden wordt, voldoende om hen niet op hun honger te laten? 

Het antwoord in De Wingerd is eenvoudig: nauwelijks tot niets. Zelfs als deze kinderen overduidelijk schoolmoe zijn, gebeurt er niets. En dan te bedenken dat in sommige steinerscholen  - waaronder de huidige De Wingerd - al zo weinig leerstof aangeboden wordt.