wereldoriëntatie
op internet in deze site 

WERELDORIENTATIE (W.O.)


Wereldoriëntatie of waarnemingsonderricht bevat volgende vakken:


aardrijkskunde

dierkunde

fysica

geschiedenis

heemkunde

menskunde

mineralogie

plantkunde

schimmelkundeHet Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming legt vanaf het schooljaar 2015-2016 nieuwe eindtermen op in verband met wereldoriëntatie. Je vindt ze hier.


De nieuwe eindtermen wo steinerpedagogie voor wetenschap, techniek, mens en maatschappij, in voege vanaf het schooljaar 2015-2016 vind je hier.