wereldoriëntatie
Tik de zoekterm in het vak op internet in deze site 

WERELDORIENTATIE (W.O.)

 

Wereldoriëntatie of waarnemingsonderricht bevat volgende vakken:

 

aardrijkskunde

dierkunde

fysica

geschiedenis

heemkunde

menskunde

mineralogie

plantkunde

schimmelkunde

 

 

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming legt vanaf het schooljaar 2015-2016 nieuwe eindtermen op in verband met wereldoriëntatie. Je vindt ze hier.

 

De nieuwe eindtermen wo steinerpedagogie voor wetenschap, techniek, mens en maatschappij, in voege vanaf het schooljaar 2015-2016 vind je hier.