schrijven
op internet in deze site 


SCHRIJVEN


Vanaf de aanvang van de eerste klas krijgen de kinderen 4 lettertypes aangeboden:


1: De kapitalen.

De kinderen kennen dit letterype meestal al uit de kleutertijd en schrijven er doorgaans hun naam mee. Sommige kinderen kunnen de kapitalen ook verklanken (zij kennen de letters en spreken ze meestal uit zoals in de ABC). Dit lettertype mogen de kinderen bij aanvang van de eerste klas gedurende enkele weken nog tekenen. Zolang de kinderen de woorden in kapitalen tekenen, noemen we dat tekenen en niet schrijven.


2: De onderkastletter of leesletter.

Dit letterype wordt vanaf het begin gebruikt om te lezen. De kinderen schrijven of tekenen dit lettertype nooit.


3: Het gebonden schrift.

Dit lettertype ontstaat uit het ritmische tekenen van lijnvormen en wordt vanaf de kerstvakantie in de 1e klas gebruikt voor het schrijven.


4: De geschreven hoofdletter.

Zodra de kinderen het gebonden schrift voldoende beheersen komen de geschreven hoofdletters aan bod. Ze zijn echter al lang op voorhand geoefend via het ritmisch tekenen van lijnvormen.Er zijn twee apecten aan het schrijven

1: Het leren schrijven van het gebonden schrift (verbonden schrift ofte lopend schrift). Het gaat vooral om de vorming van de letters en de verbinding tussen de letters. Kalligrafie is het kunstzinnige aspect en krijgt aandacht vanaf de derde klas.


2: De inhoud van het schrijven. Dit is het creatieve schrijven. Het kunstzinnige aspect daarvan is het zich vlot kunnen uitdrukken in een geschreven tekst.


In de steinerscholen is het de gewoonte om de kinderen gedurende de hele schooltijd veel teksten te laten overschrijven van het bord. Ik raad dit ten zeerste af. Het is veel beter om de kinderen hun eigen teksten te laten maken. Leerkrachten kunnen wel teksten dicteren (al dan niet met visuele ondersteuning). Een goede gewoonte is om vraagstukken te dicteren zodat spelling en rekenen tegelijk aan bod komen.


Leren schrijven

Uit het tekenen ontstaat het schrijven. pdf

Een methodische aanpak van het leren schrijven, uitgaande van het tekenen.


Pen en Papier

Bij de kinderen die de letters leerden schrijven met pen en papier bleken er veel meer hersengebieden op te lichten...

Lees verder

Lees het volledige artikel


"Schrijven is blijven zitten tot het er staat" Kees van Kooten.


Uit het tijdschrift Onze taal (2019/4) interview met Kamagurka:

OT: Op de basisschool leren kinderen zogenaamd 'koordschrift': aaneenschrijven van woorden, omdat het goed zou zijn voor het aanleren van woordbeelden en de fysiek-motorische ontwikkeling.

Kamagurka, geestdriftig: "Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden. Sommige mensen hebben een mooi handschrift, andere een onleesbaar, maar het blijven tékeningen van letters; met de hand schrijven beschouw ik dan ook als een vorm van tekenen waaraan een hoop af te lezen valt. Wanneer ik aan een tekst werk, schrijf ik associatief voor me uit, zonder enige vorm van redactie; ik rijg de woorden aaneen die los horen te staan, maak letters van verschillende grootte... Pas daarna ga ik me afvragen of het taalkundig aspect klopt en of er woorden geschrapt moeten worden."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op internetsites van scholen (steinerscholen-vrijescholen) vind je soms heerlijke maar ook beschamende missers qua spelling. Het is vooral erg als er spelfouten staan in teksten over spelling. Soms hanteren scholen een zeer ambtelijke taal of publiceren ze teksten die een school onwaardig zijn. 


Hieronder enkele voorbeelden. 

Het is voor deze blogger een hele uitdaging om een eenvoudige tekst te schrijven. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------