bewegingsvakken
op internet in deze site 


LICHAMELIJKE OPVOEDING, SPORT, BEWEGING


Kinderen hoeven niet lang stil te ztten. Stilzitten gaat volledig tegen hun natuur in. Onderwijs hoort dan ook zoveel mogelijk momenten te voorzien waarin kinderen in beweging kunnen komen. Dit kan op verschillende manieren.


Lichamelijke opvoeding: minstens twee lesuren per week. Een vast onderdeel van deze lessen is dans.


Zwemmen. Als je de negatieve effecten van chloorwaterzwembaden niet in overweging neemt, is het zeer aan te raden om met de kinderen vanaf de kleuterklas wekelijks - of minstens tweewekelijks - te gaan zwemmen. De kinderen van de lagere school kunnen wekelijks gaan zwemmen. Als het zwembad niet meer dan 2 km van de school verwijderd is, kunnen de kinderen de verplaatsing best te voet doen.


(deze pagina wordt nog verder uitgewerkt.)