pedagogie
op internet in deze site 


Ideale mix: onderwijs en cultuur


In een samenleving die zoekt naar een nieuwe samenhang verwerven kunst en cultuur een bijzondere positie. Vormt cultuur een verbindend element in de samenleving, dan reflecteert kunst over de complexiteit van het bestaan en de actuele wereld. Alleen cultuur geeft zin aan én het individu én de samenleving. Kunst is volgens Anne Teresa de Keersmaeker ‘een zoektocht naar een plaats in de wereld en zichzelf’. En iedere samenleving houdt zich bezig met de creatie van ons zijn in verleden, heden en toekomst. Daarom is het belangrijk om kunst en cultuur te koesteren omdat ze perspectieven openen op een nieuw humanisme.


Alvast één dwarsverbinding is fundamenteel: 


kunst en cultuur verdienen een prominente plaats in het onderwijs. Jongeren ontwikkelen er culturele competenties die bijdragen aan een oordelend vermogen. Hierbij zien ze de wereld door de ogen van de ander. Ze doen dat met tolerantie, omdat inzicht verkregen wordt in wat niet bekend is.


Het gaat om vaardigheden die de basis uitmaken van een goede democratie, waar de burger een stem heeft, waar burgerschap meer betekent dan alleen maar de taal van de consument. Ook voor de politiek is deze uitdaging groot.


Fragment uit: Twee procent voor kunst en cultuur graag van Ivo Janssens, Rachida Lamrabet, Pascal Gielen en Annick Schramme in De Standaard 2 januari 2017.

MAG IK MIJN LASTIG KIND IN DE GANG ZETTEN?

Een time-out op de gang is geen goed idee, meent de Amerikaanse hoogleraar psychiatrie Daniel Siegel, die het boek No Drama Discipline schreef. Zo leert een kind namelijk dat het alleen moet zijn als het een fout maakt. Die isolering voelt als een afwijzing en in het brein wordt dit ervaren als fysieke pijn. Als ouder zeg je eigenlijk: ik ben alleen in jou geïnteresseerd als je alles volgens mijn regels doet.
LAATSTE SCHOOLDAG in FREINETSCHOOL GENT (2019)

Wij werden verwelkomd door álle leerkrachten van eerste kleuterklas tot zesde leerjaar, die onze kleinzoon hebben gevormd. Onderwijs is een continu proces en elke stap in elk studiejaar is belangrijk. Elk van de leerkrachten bracht een persoonlijk verhaal over een van de leerlingen: meestal een korte, rake typering over de eigenheid van elk van deze jonge mensen, met veel positieve waardering voor niet enkel de sterke menselijke kanten en sociale vaardigheden, de creativiteit, kritische zin en inzet, maar ook voor wat leerkrachten van deze jonge mensen hadden geleerd. Het was aandoenlijk te horen hoe de stem van sommige 'stoere' leerkrachten stokte, en ze nauwelijks uit hun woorden geraakten, overmand door ontroering bij het vertellen over 'hun' leerlingen.MEDIA EN ICT IN DE BASISSCHOOL

Zo kun je de pc en andere media in de lagere school zinvol gebruiken.

Laat leraars zelf hun ict kiezen De Standaard 20-09-2015-jpgREKENEN IN DE 1e KLAS

Rekenen in de dagelijkse opmaat

Rekenen in de mondelinge herhalingLEREN SCHRIJVEN

Vormtekenen (dynamisch tekenen) als voorbereiding op het gebonden schrift (lopend schrift).WISKUNDEOPGAVEN voor de ZESDE KLAS

Dit zijn de wiskundeopgaven die ik gaf in het schooljaar 2015-2016 aan de zesde klas in de Steinerschool Antwerpen.BLOKFLUIT LEREN SPELEN in de EERSTE KLAS

Zo leer je snel en muzikaal blokfluit spelen in de eerste klas. Dit is de manier waarop ik de kinderen in De Wingerd en in Rinkrank blokfluit leerde spelen.SPELLING

Zo leren de kinderen in de lagere school correct spellen.LERAREN en LERARENOPLEIDING

Christine Mussche, advocate over leerkrachten. De Morgen 19-09-2015 -jpg

Over de opleiding en de loopbaan van leerkrachten in basis- en middelbaar onderwijs. De Morgen 3 juni 2015

Leerkracht, de vergeten held. De Morgen 13 december 2016


ONDERWIJS Een OPVOEDING

De levensstijl van de moeder tijdens de zwangerschap beïnvloedt de latere schoolprestaties van het kind. Knack 20 mei 2015 blz 84

Wetenschappers doorprikken 5 mythes over onderwijs. De Morgen 5-12-2012 - PDF


"Opvoeden tot vrijheid en verantwoordelijkheid" is ons motto. (Christophe Brabant , directeur Sint-Barbaracollege jezuïeten Gent in Knack 20 mei 2015 blz 31). Vergelijk deze uitspraak met wat de Steinerscholen als motto hebben (Opvoeden tot vrijheid).


Jan Gebruers in Knack 3 juni 2015: ...Toch mag de rol van de school niet overschat worden wanneer het om de resultaten van leerlingen gaat. De grootste bepalende factor ligt bij de leerlingen zelf. Daarbij speelt de sociaal-economische achtergrond van het gezin een belangrijke rol. Dat bepaalde scholen een sterke reputatie genieten kan verklaard worden door het mattheuseffect: als een school een sterke reputatie heeft, trekt ze veel sterke leerlingen aan, en omgekeerd. Het is dus belangrijk om te beseffen dat de schoolkeuze in se niet zo veel uitmaakt, de rol van de ouders en de leerkracht zijn veel belangrijker.


         SOLE (self organized learning environment).


HOOGBEGAAFDHEID

Hoogbegaafde kinderen hebben geen behoefte aan extra werk, wel aan ANDER werk. Zie tekst over De Loep, Diepenbeek.SCHOOLFEESTEN

Een didactisch schoolfeest in Steinerschool De WIngerd op 24-10-2012 (LC)


MEERTALIGHEID

Knack 3 juni 2015: Geef uw kind eens een taal cadeau. Over het boek van Marinella Orioni: Meertalig opvoeden. uw kind zal u dankbaar zijn. Van Gennep. ISBN 9789461643599.


ZITTEN en BEWEGEN

De klassieke kantoorstoel is een monster (De Morgen)

Rinkrank: een school vol beweging

Vrij spelen is beter


BIOLOGISCHE VOEDING

Knack 3 juni 2015: vraag van Johan Torfs: Doet BioForum inspanningen om biologische producten te onderscheiden van biodynamische producten, waarvan wetenschappelijk vaststaat dat ze geen meerwaarde hebben?

Antwoord van LIeve Vercauteren (directeur BioForum): Alle biodynamische producten zijn per definitie ook biologisch: ze worden op dezelfde manier gecontroleerd en gecertificeerd. Wij maken daarom geen onderscheid tussen de twee. De meeste consumenten zullen ook geen verschil merken. De biodynamische landbouw is een stroming binnen de biologische landbouw, waar vaak interessante inzichten uit voortkomen. Er speelt ook een antroposofische visie in mee, die voor sommige wat esoterisch overkomt. Je kunt erin geloven of niet, maar de producten zijn op zich minstens evenwaardig.