pedagogie

PEDAGOGIE IN DE PERSPrestaties van leraren en testresultaten van leerlingen.

Orhan Agirdag in DM dinsdag 8 november 2016

Al in de jaren 70 stelde Donald Campbell dat naarmate kwantitatieve indicatoren meer gebruikt worden in het sociale domein, de indicatoren gemanipuleerd worden en een nietszeggend doel op zich worden. Bijvoorbeeld, wanneer men prestaties van leraren op basis van testresultaten van leerlingen beoordeelt, zullen leraren minder tijd spenderen om leerlingen breed te vormen maar eerder toetstechnieken doceren. Leerlingen scoren dan beter op toetsen, terwijl ze niet noodzakelijk meer weten.

Lees verder


Vriendelijkheid verbetert de schoolresultaten

Elke Geraerts. DS 2016-10-20

Vriendelijkheid heeft een grote impact op het brein. Op Berkeley hebben ze studies bij kinderen gedaan, en door vriendelijk te zijn verbeterden zelfs hun schoolresultaten.

Lees verderGeef kinderen een warme, veilige omgeving

Dick Swaab, DM 2016-09-24

Ik denk niet dat je kunt opvoeden. Je hebt honderden opvoedingssystemen die nooit goed onderbouwd zijn, omdat dat niet kan. Wat je moet doen, is kinderen een warme, veilige, stimulerende omgeving geven waardoor ze de capaciteiten waarmee ze geboren zijn, kunnen ontwikkelen.

Lees verderDe leerkracht is geen multispecialist

Echte inclusie in het gewoon onderwijs zou meer haalbaar zijn als de klassen niet gemiddeld uit 25 kinderen zouden bestaan, maar pakweg uit 15. En als we kinderen niet zouden...

Lees verderGeef altijd les op het niveau van de sterkste leerlingen

Albert Peeters gaf zijn jonge naamgenoot Hugo volgende raad: 'Geef altijd les op het niveau van de sterkste leerlingen, maar zie de zwakste het liefst...

Lees verder

Lees het volledige artikelHuiswerk

Leerlingen die langer dan een uur per dag aan huiswerk besteden, geven vaker aan ongelukkig te zijn. 'Wie boven de verwachtingen moet presteren, ervaart sneller dat hij faalt', verklaart Luyten...

Lees verderHeeft huiswerk wel zin?

Te saai, te veel, te asociaal. Heeft huiswerk wel zin?

Experts pleiten voor oordeelkundig gebruik van extra taken na de schooltijd

Kinderen hebben er een broertje dood aan, maar ook veel pedagogen zijn niet overtuigd. Moet het huiswerk op de schop? 'Een pauze inlassen is net zo belangrijk voor het leerproces.'

Lees verder.


De beste straf

Kies dat wat ze het liefst hebben.

Hoe stuur je ongewenst gedrag bij: geen verhaaltje, in de hoek staan of toch die tablet afnemen?

Een peuter die de puber uithangt. Een tiener met apenstreken. Het maakt veel ouders onzeker: mag ik mijn kind wel straffen? Soms móét het, stellen experts. 'Als je kind zich niet gedraagt, moet je niet met een beloning zwaaien om het op andere gedachten te brengen.'

Lees verder


Het babybrein en hoe je het kunt stimuleren.

De hersenen ontwikkelen zich al tijdens de zwangerschap: stress is dan even slecht als roken en drinken.

Lees verder


Hoogbegaafde kinderen hebben geen nood aan EXTRAwerk, maar aan ANDER werk.

Een terechte visie van school De Loep in Diepenbeek.

Lees verder


Deficitdenken in het onderwijs: de universiteit en de hogeschool denken dat het secundaire onderwijsniveau in gebreke blijft. Het secundaire denkt dat de lagere school onvoldoende haalt enz. Is dit zo?

Lees verder


ZEVEN ONWAARHEDEN OVER ONS BREIN

Linkerhersenhelft en rechterhersenhelft

Dyslexie en dyscalculie

Leren lezen op 3-jarige leeftijd

en andere onzin over ons brein.

Lees verder


op internet in deze site 

EINDTERMEN

Alle eindtermen steinerpedagogie Vlaanderen.


LEERPLANNEN

Rudolf Steiner over het leerplan

Uitspraken van Rudolf Steiner over het leerplan van de Waldorfschool.in Stuttgart


Herkomst van de uitspraken van Rudolf Steiner over pedagogie en didactiek

Titel van het boek waaruit de uitspraak komt, uitgave, hoofdstuk, bladzijde, datum van de uitspraak

Dit is een aanvulling op de bestanden met uitspraken van Rudolf SteinerLEERLIJNEN

Leerlijnen voor alle vakken van de lagere school Rinkrank en voor enkele vakken in de steinerscholen.-----


Ideale mix: onderwijs en cultuur


In een samenleving die zoekt naar een nieuwe samenhang verwerven kunst en cultuur een bijzondere positie. Vormt cultuur een verbindend element in de samenleving, dan reflecteert kunst over de complexiteit van het bestaan en de actuele wereld. Alleen cultuur geeft zin aan én het individu én de samenleving. Kunst is volgens Anne Teresa de Keersmaeker ‘een zoektocht naar een plaats in de wereld en zichzelf’. En iedere samenleving houdt zich bezig met de creatie van ons zijn in verleden, heden en toekomst. Daarom is het belangrijk om kunst en cultuur te koesteren omdat ze perspectieven openen op een nieuw humanisme.


Alvast één dwarsverbinding is fundamenteel: 


kunst en cultuur verdienen een prominente plaats in het onderwijs. Jongeren ontwikkelen er culturele competenties die bijdragen aan een oordelend vermogen. Hierbij zien ze de wereld door de ogen van de ander. Ze doen dat met tolerantie, omdat inzicht verkregen wordt in wat niet bekend is.


Het gaat om vaardigheden die de basis uitmaken van een goede democratie, waar de burger een stem heeft, waar burgerschap meer betekent dan alleen maar de taal van de consument. Ook voor de politiek is deze uitdaging groot.


Fragment uit: Twee procent voor kunst en cultuur graag van Ivo Janssens, Rachida Lamrabet, Pascal Gielen en Annick Schramme in De Standaard 2 januari 2017.


---