hercules
op internet in deze site 

HERCULES

Nederlands

Latijn

Frans

Engels 

Duits

Spaans

Italiaans

Hercules

Hercules

Hercule

Hercules

Herkules

Hércules

Ercole

Mythologie


Het verhaal hieronder komt uit het kinderboek De sterrentuin. 

De tekst is inhoudelijk en qua zinsbouw en woordkeuze eenvoudig gehouden, zodat kinderen vanaf 9 jaar het verhaal zonder al te veel moeite kunnen lezen. 


DE GROOTSTE HELD TER WERELD


Zeus wilde de grootste held maken die ooit op aarde had geleefd. Hij zocht een vrouw die de moeder van de held moest worden. Alcmene, de koningin van Tiryns leek hem de meest geschikte. De koning was naar de oorlog en Alcmene was alleen thuis. 


Zeus stuurde zijn bode Hermes naar de zonnegod Helius. 

'Vraag aan Helius om de zonnevuren te doven. Hij moet de paarden van de zonnewagen uitspannen. Ze moeten een hele dag op stal blijven, want ik wil dat de volgende nacht even lang duurt als twee nachten en één dag.' 

Hermes haastte zich naar Helius en gaf het bevel van Zeus door. Helius werd zeer boos en zei: 'Vroeger, toen Cronus nog oppergod was, zou zoiets nooit gebeurd zijn! Maar ik zal doen wat Zeus van me vraagt.' 

Helius spande de paarden uit en zette ze op stal. 

Hermes ging naar de maan en vroeg: 'Wil je héél traag langs de hemel gaan vannacht? Je mag het driemaal trager doen dan tijdens andere nachten.'

De maan antwoordde: 'Ik zal doen wat Zeus vraagt.' 

De maan vertraagde onmiddellijk haar reis langs de hemel. 

Hermes ging naar de god van de slaap en vroeg: 'Wil je de slaap van de mensen en de dieren driemaal langer laten duren?'

De god van de slaap antwoordde: 'Als dat het bevel van Zeus is, zal ik dat doen.'

Hermes keerde terug naar Zeus en zei: 'De langste nacht is begonnen, zoals je gevraagd hebt.'

Zeus nam de gedaante aan van de koning en ging naar Alcmene. 

'De oorlog is gedaan,' zei hij, terwijl hij Alcmene omhelsde en kuste, 'ik heb de overwinning behaald. Dat gaan we vieren door de hele nacht samen te zijn. Niemand zal ons storen.'

Een nacht, een dag - die ook nacht was, want de zon kwam niet op en iedereen sliep - en nog een nacht bleef Zeus bij Alcmene. 

Negen maanden later vertelde Zeus aan de andere goden op de Olympus: 'Nu kan er elk moment een kind geboren worden. Het zal de grootste held zijn die ooit op aarde heeft geleefd.'

Hera, de echtgenote van Zeus, hoorde het en vroeg: 'Wie is de vader van het kind?'

'De machtigste van alle goden is de vader,' antwoordde Zeus. 

'En wie is de moeder?' vroeg Hera. 

Toen begreep Hera dat haar man in het geheim een kind had gemaakt bij Alcmene tijdens die lange nacht. Zij was nijdig en jaloers, maar trok een vriendelijk gezicht en zei tegen Zeus: 'Ik weet dat er nog een kleindochter van Perseus een kind verwacht. Wie van hen zal dan koning worden?'

Zeus was er gerust op dat zijn kind eerst geboren zou worden en zei: 'Wie het eerst geboren wordt, zal koning zijn en meester zijn over de ander.'

Toen ging Hera snel naar de aarde. Ze zette zich in kleermakerszit voor de deur van Alcmene. Ze legde knopen in haar kleren. Ze maakte knopen in haar haren. Ze vouwde haar handen met de vingers stevig ineengestrengeld. Op die manier kon ze de geboorte van het kind tegenhouden. Dat hield ze net zo lang vol tot ze hoorde dat het kind van de andere vrouw geboren was. Dan pas maakte ze de knopen los en kon Alcmene bevallen. 

Het eerste kind heette Eurystheus en werd later koning. 

Het kind van Alcmene en Zeus kreeg de naam Heracles. Die naam betekent 'Roem van Hera'. Waarom kreeg dit kind deze naam? Dat kwam zo. 


Alcmene wist dat Hera jaloers op haar was. Ze had schrik dat Hera haar zou straffen. Dus legde ze het kind te vondeling in het veld. Zeus zag zijn zoontje daar liggen. Hij ging naar zijn dochter Athena en zei haar: 'Neem Hera mee op een wandeling door het veld.' Athena nam Hera mee op wandel. Ze kwamen voorbij de plek waar de kleine Heracles lag. Athena boog zich over het kind en raapte het op. 'Kijk eens, hoe schattig,' zei ze tegen Hera. Ze streelde met haar vinger over de wang van de baby. De kleine Heracles tuitte zijn lippen en wilde op de vinger van Athena zuigen. 

'Kijk,' zei Athena, 'hij heeft honger. Wil jij hem de borst geven?'

Hera wist niet dat het Heracles was. Ze keek de kleine jongen liefdevol aan. Ze nam hem in haar armen en legde hem aan haar borst. Het kind begon te zuigen, maar deed dat zo hevig, dat Hera het uitgilde van de pijn. Ze rukte de kleine van haar borst en gaf hem terug aan Athena. Maar daarbij spoot een straal melk tot in de hemel. Athena zei: 'Ik zal het kind naar een vrouw brengen die het kan opvoeden.'

Ze ging naar Alcmene en vroeg haar: 'Hera en ik hebben dit kind gevonden. Maar wij kunnen er niet voor zorgen. Wil jij het kind bij je nemen en grootbrengen?'

Alcmene was blij toen ze haar eigen kind in haar armen hield, maar ze liet het niet aan Hera merken. Ze zei: 'Ik zal voor dit kind zorgen als was het mijn eigen kind. Ter ere van u, Hera, zal ik het Heracles noemen.'

Hera ontdekte pas tien maanden later dat Heracles het kind van Alcmene en Zeus was. Ze was zo nijdig dat ze het kind wilde doden. Daarom stuurde ze twee giftige slangen naar de kamer van Heracles. 

Het was midden in de nacht. De slangen slopen naar het bedje van Heracles. Ze richtten hun kop op. Hun monden gingen open. Hun gespleten tongen gingen heen en weer. Het gif droop al van hun tanden. Ze sisten. Heracles schrok wakker en gilde. 

Alcmene hoorde de gil en kwam naar de kamer gelopen. Daar zag ze de kleine Heracles rechtop zitten met de twee slangen in zijn kleine vuistjes. Hij had ze gewurgd. Toen hij zijn moeder zag, sprong hij uit zijn bed en wierp de slangen voor haar voeten. 

Later kreeg Heracles de beste leermeesters. Hij leerde rijden met een strijdwagen. Hij leerde boogschieten, schermen en boksen. Maar hij leerde ok lezen en schrijven en zelfs muziek. Op een dag was zijn muziekleraar ziek. Linus, zijn leraar voor lezen en schrijven, verving hem. Linus leerde hem een andere manier van lierspelen. Maar Heracles aanvaardde dat niet, hij wilde spelen zoals zijn muziekleraar het hem had geleerd. Toen Linus kwaad werd en Heracles een mep gaf, wierp de jonge Heracles de lier naar het hoofd van Linus. De klap was zo hard dat Linus dood neerviel. 

Alcmene stuurde Heracles naar een afgelegen boerderij in de bergen. Daar bleef hij tot hij achttien was. Dan trok hij de wildernis in, ver van de mensen. Hij wilde nadenken. 

Twee vrouwen kwamen naar hem toe. De ene was heel slank en mooi en droeg eenvoudige maar rijke kleren. De andere was dik en geschminkt en droeg felgekleurde kleren. De dikke vrouw zei: 'Heracles, als je met mij meegaat, zal ik je alle plezier schenken dat je je maar kunt indenken. Je zult alles hebben wat je maar wenst. Mijn naam is Wellust.' De slanke vrouw zei: 'Ik heet Deugd. Denk goed na, Heracles, en laat je niet verleiden. Je moet leren werken en niet aan jezelf denken. Je moet alles voor de anderen doen. 

Wellust ging naar links en wenkte Heracles: 'Kom, volg me!' riep ze.

Deugd ging naar rechts en keek Heracles nog één keer vriendelijk aan. 

Toen de vrouwen weg waren, besloot Heracles de weg van Deugd te volgen. Hij stond op en ging naar het orakel in Delphi. Daar vroeg hij: 'God, wat moet ik doen. Hoe kan ik mij ten dienste stellen van de anderen?' Het orakel antwoordde: 'Ga naar Eurystheus. Hij zal je tien opdachten geven. Als je die uitgevoerd hebt, zul je beloond worden met het eeuwige leven bij de goden.'

Heracles deed wat het orakel hem had gezegd. Na het uitvoeren van de opdrachten werd hij onsterfelijk en mocht bij Zeus op de Olympus wonen. Zeus wilde dat de mensen op aarde deze grote held nooit zouden vergeten. Daarom maakte hij het sterrenbeeld Hercules. Dat is de Latijnse naam van Heracles. 

De straal melk die uit de borst van Hera spoot, is nu de Melkweg. Je kunt hem in winternachten goed zien als je in een donkere omgeving bent. 


De grootste van alle Griekse helden heeft een sterrenbeeld gekregen met weinig heldere sterren. Het is niet zo eenvoudig om te herkennen. 


Hoe kun je dit sterrenbeeld vinden? 

Je kunt het zo proberen: zoek eerst Wega, de helderste ster van het sterrenbeeld Lier. Als je van de onderste ster van Lier over Wega verdergaat, kom je bij de bovenste ster van Hercules uit. Daaronder kun je dan de vierhoek ontdekken die het lijf van Hercules vormt. 

Als je een lijn trekt van Wega naar de Noorderkroon, kom je halverwege de vierhoek van Hercules tegen. 


Wanneer kun je dit sterrenbeeld zien? 

In de lente, de zomer en de herfst. Zomernachten zijn ideaal om het te ontdekken. 


Heracles speelt nog een belangrijke rol in de sterrenbeelden LEEUW, KREEFT, BOOGSCHUTTER en DRAAK