pedagogie-in-de-pers
op internet in deze site 

PEDAGOGIE IN DE PERS


ZO KRIJGT UW KIND DE PERFECTE LES

EEN LEERKRACHT MOET LEERLINGEN VERPLICHTEN NA TE DENKEN, VINDT TIM SURMA. 'MAAK HET ZE EEN BEETJE MOEILIJK. DAT HOEFT ECHT NIET SADISTISCH TE ZIJN.' BENOIT DE FREINE

Hoe moet je leren? En wat is de beste les? Een nieuw boek geeft leerkrachten praktische tips en moet meer leerlingen doen excelleren. Vier bouwstenen staan centraal.

PIETER GORDTS in De Morgen, donderdag 12 september 2019

ONDERWIJS = OVERDRACHT VAN KENNIS (?)

In De Standaard van donderdag 5 september 2019 schrijft Mia Doornaert dat het onderwijs moet terugkeren naar zijn kerntaak, namelijk overdracht van kennis door behoorlijk opgeleide leerkrachten.

Tekst van Mia Doornaert

Reactie van LC

FOCUS OP COMPETENTIES NEFAST VOOR NIVEAU BEGRIJPEND LEZEN

Wat moet er veranderen?

1. Kennis verwerven verhoogt het begrijpend lezen.

2. Grammatica - de structuur van de taal - moet onderwezen worden.

Vriendelijkheid verbetert de schoolresultaten

Elke Geraerts. DS 2016-10-20

Vriendelijkheid heeft een grote impact op het brein. Op Berkeley hebben ze studies bij kinderen gedaan, en door vriendelijk te zijn verbeterden zelfs hun schoolresultaten.

Lees meer

Geef kinderen een warme, veilige omgeving

Dick Swaab, DM 2016-09-24

Ik denk niet dat je kunt opvoeden. Je hebt honderden opvoedingssystemen die nooit goed onderbouwd zijn, omdat dat niet kan. Wat je moet doen, is kinderen een warme, veilige, stimulerende omgeving geven waardoor ze de capaciteiten waarmee ze geboren zijn, kunnen ontwikkelen.

Lees meer

De leerkracht is geen multispecialist

Echte inclusie in het gewoon onderwijs zou meer haalbaar zijn als de klassen niet gemiddeld uit 25 kinderen zouden bestaan, maar pakweg uit 15. En als we kinderen niet zouden...

Lees meer

Geef altijd les op het niveau van de sterkste leerlingen

Albert Peeters gaf zijn jonge naamgenoot Hugo volgende raad: 'Geef altijd les op het niveau van de sterkste leerlingen, maar zie de zwakste het liefst...

Lees meer

Lees het volledige artikel

Huiswerk

Leerlingen die langer dan een uur per dag aan huiswerk besteden, geven vaker aan ongelukkig te zijn. 'Wie boven de verwachtingen moet presteren, ervaart sneller dat hij faalt', verklaart Luyten...

Lees meer

Heeft huiswerk wel zin?

Te saai, te veel, te asociaal. Heeft huiswerk wel zin?

Experts pleiten voor oordeelkundig gebruik van extra taken na de schooltijd

Kinderen hebben er een broertje dood aan, maar ook veel pedagogen zijn niet overtuigd. Moet het huiswerk op de schop? 'Een pauze inlassen is net zo belangrijk voor het leerproces.'

Lees meer.

De beste straf

Kies dat wat ze het liefst hebben.

Hoe stuur je ongewenst gedrag bij: geen verhaaltje, in de hoek staan of toch die tablet afnemen?

Een peuter die de puber uithangt. Een tiener met apenstreken. Het maakt veel ouders onzeker: mag ik mijn kind wel straffen? Soms móét het, stellen experts. 'Als je kind zich niet gedraagt, moet je niet met een beloning zwaaien om het op andere gedachten te brengen.'

Lees meer

Het babybrein en hoe je het kunt stimuleren.

De hersenen ontwikkelen zich al tijdens de zwangerschap: stress is dan even slecht als roken en drinken.

Lees meer

Hoogbegaafde kinderen hebben geen nood aan EXTRA werk, maar aan ANDER werk.

Een terechte visie van school De Loep in Diepenbeek.

Lees meer

Deficitdenken in het onderwijs: de universiteit en de hogeschool denken dat het secundaire onderwijsniveau in gebreke blijft. Het secundaire denkt dat de lagere school onvoldoende haalt enz. Is dit zo?

Lees meer

ZEVEN ONWAARHEDEN OVER ONS BREIN

Linkerhersenhelft en rechterhersenhelft

Dyslexie en dyscalculie

Leren lezen op 3-jarige leeftijd en andere onzin over ons brein.

Lees meer


Belgische kinderen bewegen te weinig.

DM 2016-11-22

Loopt, springt of klimt uw kind iedere dag zeker een uur lang? Dan is het ofwel een kleuter, ofwel een uitzondering.


                                                                                                      

Lees meer

Lees hier mijn visie over bewegen op school.

Rilatine verandert het kinderbrein blijvend.

DM 2016-11-22

Rilatine werkt langer door op het kinderbrein dan bij volwassenen. Ook als kinderen het middel niet meer slikken, hebben zij een veranderde hersenactiviteit.

Lees meer

Mijn visie: Behalve voor kinderen met een zware ADHD-diagnose kun je best het gebruik van Rilatine ten zeerste afraden en in geen geval als school meewerken aan het toedienen van deze medicatie tijdens de schooluren. De werkwijze op school moet zo zijn dat kinderen met ADHD volop aan hun trekken komen. Ze moeten - net als alle kinderen trouwens - voldoende bewegingskansen krijgen tijdens de schooldag.

Jongleren met bal en hersenen.

De 25 spelers van de Genkse U13 lijken wel in trance. Terwijl uit twintig kelen de tafel van vijf wordt opgedreund, werken ze in een hoog tempo oefeningen af. Honderdveertig baltoetsen per minuut. De combinatie van rekenen en voetballen is een vorm van hersentraining.

Lees meer.

Groene, avontuurlijke speelplaats.

Sarah Vankersschaever in DS dinsdag 8 november 2016

Sinds de basisschool De Krekel in Sint-Amandsberg een avontuurlijke speelplaats inrichtte, loopt iedereen er tijdens de pauzes uitgelaten bij. De kinderen bewegen meer, zijn fantasierijker  en maken minder ruzie.

Lees meer

Klas in beweging

'Klas in beweging' is in Vlaanderen via Nederland overgekomen uit een Duitse Waldorfschool. Hoe ziet een klasdag in een 'klas in beweging eruit' en wat vind ik ervan?

Lees meer

Laat de leerlingen niet te lang stilzitten.

Artikel uit Klasse (mei 2018) met commentaar. Lees meer.

Project 1P in De Helix, Maasmechelen:

grote werkruimte, kleine instructieruimte, weekprojecten, korte instructie enz. Met commentaar.

Lees meer.

TAALWETENSCHAPPERS ZOEKEN VERKLARING VOOR COGNITIEVE REVOLUTIE

Met de taal kwam ook de verbeelding. 

De mens beschikt al heel lang over een flink stel hersenen. Maar pas toen 70.000 jaar geleden ook zijn talenknobbel was volgroeid, ging het licht aan.

SENNE STARCKX in De Standaard, dinsdag 6 augustus 2019.

(De volledige tekst vind je hier)

FATSOENLIJK KUNNEN LUISTEREN EN LEZEN

Hilde Crevits: "Scholen moeten focussen op hun kerntaken. daarnaast mag ruimte zijn voor hun eigen pedagogisch project. Maar fatsoenlijk kunnen luisteren en lezen, dat is de basis voor alles."

Ann Van Den Broek in De Morgen 05.04.2019

(De volledige tekst vind je hier). 

SCHOOLBOEKEN NIET ALTIJD WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

Er moet dringend onderzoek komen naar de kwaliteit van schoolboeken. Ze leren kinderen wel leesstrategieën aan, maar leren hen niet zelf strategisch te denken.

Jan Van Damme in De Morgen 08.04.2019

(De volledige tekst vind je hier)

ONDERWIJS MOET DE LEEFWERELD VAN HET KIND OPENBREKEN

Hannah Arendt: het onderwijs is conservatief én progressief. We vinden het belangrijk om waardevolle kennis en cultuur over te dragen en te conserveren. Maar we verwachten ook dat onze kinderen de wereld straks gaan vernieuwen.

Wim Van den Broeck in De Morgen 06.04.2019

(De volledige tekst vind je hier)

DOELGERICHT LEREN

Op school gaat het om doelgericht leren: kennis en ja, ook vaardigheden. We willen dat jongeren leren schrijven, en begrijpend lezen is ook een vaardigheid. Die vaardigheid is belangrijk voor de brede vorming van jonge mensen...

Johan De Donder in De Standaard 05.04.2019

(De volledige tekst vind je hier)

BEGRIJPEND LEZEN

Tienjarigen scoren ondermaats op begrijpend lezen.

Daarom moet er o.a. geïnvesteerd worden in de compententie van leerkrachten om effectief begrijpend leesonderwijs te geven.

Zes adviezen om het niveau van begrijpend lezen op te krikken in de lagere school.

Kris Van Den Branden in De Standaard 04.04.2019

(De volledige tekst vind je hier).

ONDERWIJS


Ons onderwijs zou weer hoogstaander mogen.

Niveau en aanzien zakken zienderogen.

Twee tips en voor je 't weet komt alles goed:


Geef weer meer les, gedegen en bevlogen.

En luister niet naar vlotte pedagogen

die uit een boekje weten hoe het moet.


Stijn De Paepe (Modern rederijker)

De Morgen 2 april 2019


LERAARSCHAP


Met massa's papieren,

logins, formulieren

de vaagweg bevoegde

instanties plezieren.


Nefast gevergader,

belegd door het kader.

Gesprekken ter plekke

met moeder en vader.


Op schoolreis, naar 't schoolfeest,

op scholingscongres.

En als er nog tijd is,

dan geven we les.


Stijn De Paepe (Modern rederijker)

De Morgen 20 september 2018


LEERKRACHT


Als je er eentje bent,

als je er eentje kent,

als je er een gehad hebt,

lang geleden of recent.


dan weet je het gewis:

sins mensenheugenis,

hoe onbetaalbaar wezenlijk

een goede leraar is.


Stijn De Paepe (Modern rederijker)

De Morgen 5 oktober 2018


...als de leerkrachten meer vrijheid en vertrouwen krijgen, dan moeten de eindtermen gereduceerd worden. Leerkrachten zullen dan de kans krijgen om meer eigen lesstof te ontwikkelen... (DM 2015-06-03)

gedetailleerde eindtermen en leerplannen fnuiken de creativiteit van de leerkracht
punten en huiswerk zijn totaal overbodig in het onderwijs.
minder pesten
rilatinegebruik
Robbert Dijkgraaf
Peuters hebben geen behoefte aan ipads en tablets voor hun ontwikkeling